Podnikatelé by mohli získat až 100 milionů ročně


16. 06. 2008  19:09     Markéta Dvořáčková     komentáře (0)

Více než 100 milionů by přechodem do GE Money Bank ušetřili všichni s depozitními zůstatky nad 500 tisíc korun.

Až 100 milionů korun[1] by za rok mohli získat všichni podnikatelé v České republice, pokud by využívali některý z paušálních účtů od GE Money Bank. Banka totiž od května odměňuje své klienty tím, že jim vrací peníze. Za každý nákup u obchodníka nebo na Internetu uskutečněný platební kartou vydanou k některému z účtů typu Genius Active nebo Genius Business Active získají půl procenta z hodnoty transakce zpět. Pokud by navíc všichni podnikatelé, kteří na svých kontech běžně udržují zůstatek přesahující 500 tisíc korun, přešli do GE Money Bank, mohli by oproti běžným podnikatelským účtům  ročně v souhrnu ušetřit dalších více než 100 milionů korun[2] na poplatcích.

 

Odměna za platbu kartou

Jsme jedinou bankou na českém trhu, která klienty odměňuje tím, že jim vrací peníze za platby kartou. Tato unikátní nabídka je dostupná všem klientům banky. Obzvlášť výhodná je pro podnikatele a firmy, jelikož karty používají aktivněji, a proto mohou získat zpět nemalé peníze. Jen od května, kdy jsme odměňování zavedli, do konce roku majitelům účtů typu Genius Business Active ušetříme za platby kartou téměř dva miliony korun, na poplatcích pak za celý rok více než 1 milion korun,“ říká Radim Hošek, manažer segmentu pro malé a střední podniky GE Money Bank. 

 

Odměna za platby kartou je automatickou součástí všech debetních platebních karet vydaných ke kontům typu Genius Active a Genius Business Active. Podnikatel nemusí systém odměn nijak aktivovat. Stačí, že kartu využívá. Odměna ve výši půl procenta z každého nákupu je na účet připisována na konci každého měsíce. Nárok na ni získávají noví i stávající klienti.

 

Vedení účtu zdarma

Podnikatelé a firmy mohou mít konta Genius Business Active a Genius Business Active + zcela zdarma. Podmínkou je minimální měsíční zůstatek 500 tisíc korun na účtu Genius Business Active a 1 milion korun na účtu  Genius Business Active +. 

 

Měsíční paušální poplatek za účet Genius Business Active činí 159 Kč a zdarma zahrnuje například služby přímého bankovnictví, vydání a vedení dvou platebních karet a jedné internetové, veškeré výběry z bankomatů GE Money Bank v ČR, vedení kontokorentu MiniFlexi Business, veškeré příchozí i odchozí transakce realizované elektronicky, operace s trvalými příkazy a inkasy, 1 vklad hotovosti na obchodním místě měsíčně, využívání služby SMS servis, včetně 50 zaslaných SMS měsíčně a zasílání měsíčních výpisů poštou nebo elektronicky.

 

V rámci účtu Genius Business Active + za 349 Kč měsíčně klienti získají stejné služby jako v případě účtu Genius Business Active a navíc 1 výběr hotovosti na obchodním místě měsíčně, 4 vklady hotovosti na obchodním místě měsíčně (celkem 5 vkladů) a 5 položek příkazů k úhradě zadaných na obchodním místě.


[1] Údaj vychází z kvalifikovaného odhadu ročního objemu plateb kartou u obchodníků všemi podnikateli (fyzickými i právnickými osobami) na českém trhu. Zdroj: GE Money Bank

[2] Údaj vychází z kvalifikovaného odhadu počtu podnikatelů v ČR (fyzických osob podnikajících) udržujících na účtech zůstatky nad 500 tis. korun. Pro výpočet byla použita částka 200 korun jako průměrná měsíčně výše poplatků spojená se správou podnikatelského účtu na českém trhu. Zdroj: GE Money Bank.Podnikatelé by mohli získat až 100 milionů ročně

Diskutovat (0)