Praha:
Dostupnost bankovních poboček není žádný problém


15. 08. 2012  10:40     BP.com     komentáře (0)

Pokračujeme v našich analýzách z šetření „Kliente, oznámkuj svoji banku“, tentokráte jsme se posunuli do lokálního hlediska – hodnocení dle krajů. A začínáme pěkně popořádku, nad první otázkou (problematika dostupnosti bank, vzdálenosti od MHD, přístupnosti, bezbariérovosti) zanalyzujeme odpovědi klientů z hlavního města Prahy…

Vzhledem k rozsáhlé síti obchodních míst bank v hlavním městě a stejně tak intenzivní obsluze městské hromadné dopravy by se dalo předpokládat, že dostupnost bank v Praze není pro klienty žádný velký problém, tj. že bude hodnocena kladně. A data to skutečně potvrzují. Skoro dvě třetiny klientů (respondentů našeho průzkumu z Prahy, celkem odpovědělo 6331 Pražanů) hodnotí přístup k pobočkám bank známkou výborně, tj. na jedničku. Dalších 1382 klientů (21,8 % celku) oznámkovalo banky velmi dobrou dvojkou.

.

OZNÁMKUJTE SVOU BANKU I VY

.

Podíl klientů, kteří udělili bankám za přístupnost jejich pražských obchodních míst horší známky než jedničku a dvojku, pak dramaticky klesá.  Hodnocení „dobře“ si bankovní ústavy vysloužily od 8,3 % klientů, jako dostatečné zabezpečení přístupnosti hodnotí 2,4 % respondentů, o desetinu procentního bodu více respondentů hodnotí dostupnost bank nedostatečně. „Navzdory vyšším nákladům je síť bank v Praze velmi hustá a jejich dostupnost není problém. To se tímto šetřením zcela jasně prokázalo,“ myslí si analytik Aleš Rod.

TABULKA: Jak hodnotí klienti z hl. města prahy dostupnost bank?

Hodnocení

Počet

Podíl na celku

Známka 1 - Výborně 4069 64,3%
Známka 2 - Chvalitebně 1382 21,8%
Známka 3 - Dobře 526 8,3%
Známka 4 - Dostatečně 149 2,4%
Známka 5 - Nedostatečně 161 2,5%
Nevyplněno 44 0,7%
Celkem 6331 100%
Zdroj: BP.com


Praha: Dostupnost bankovních poboček není žádný problém

Diskutovat (0)