V Česku začala platit nová pravidla oddlužení. I přes řadu otazníků bude novela insolvenčního zákona přínosem, shodují se experti


20. 06. 2019  00:40          komentáře (0)

 

  • Na oddlužení může od 1. června dosáhnout více lidí než dosud. Někteří dlužníci se navíc nyní mohou zbavit svých závazků rychleji. Namísto dosavadních pěti let jim na to stačí o dva roky méně.

 

 

 

  • Soudy, exekutoři a insolvenční správci se připravují na nárůst počtu nových návrhů na oddlužení o desítky tisíc ročně. Zvládnout nápor by jim mohly pomoci technologické inovace, například v podobě videokonferencí.

 

 

 

  • Novela insolvenčního zákona přinesla i další změny. U některých z nich ale zatím není jasné, jak přesně budou v praxi fungovat – příkladem je nová pravomoc soudů nařídit uchazečům o oddlužení vyčerpat až 100 hodin odborného sociálního poradenství.

 

 

V Česku začala platit nová pravidla oddlužení. I přes řadu otazníků bude novela insolvenčního zákona přínosem, shodují se experti
Už více než dva týdny uplynuly od chvíle, kdy nabyla účinnosti novela insolvenčního zákona. Ta od 1. června otevřela cestu k oddlužení i lidem, kteří předtím na osobní bankrot neměli šanci dosáhnout. Zatímco dosud museli dlužníci prokazovat, že budou v následujících pěti letech schopni splatit alespoň 30 % všech svých závazků, nyní tato podmínka padla. Konečné slovo bude mít v řadě případů soud. Přibyla také tříletá varianta, kterou mohou využít ti lidé, kteří zvládnou v této časové lhůtě uhradit 60 % svých dluhů. Oddlužení ve zkrácené době se týká také zvlášť zranitelných osob, mezi které patří starobní důchodci a tělesně postižení ve druhém a třetím stupni. Podmínka splatit alespoň 60 % závazků se přitom na tyto dlužníky nevztahuje.

Jen tyto změny znamenají, že soudům, exekutorům a insolvenčním správcům podstatným způsobem naroste objem práce. Odhady většinou hovoří o zvýšení počtu nových návrhů na oddlužení o desetitisíce ročně a první dny účinnosti novely zatím očekávaný trend potvrzují. Za první dva týdny června bylo podáno 1 600 insolvenčních návrhů, což ve srovnání se stejným obdobím loni představuje nárůst o 72 %. „Pro insolvenční správce nová pravidla znamenají mnohem více práce než doposud. Budou muset například intenzivně vyhodnocovat, zda se dlužník poctivě a v co nejvyšší možné míře snaží uspokojit své věřitele, to jest co nejvíce jim zaplatit,“ říká Tomáš Valášek, výkonný ředitel společnosti Insolvence 2008, jež se zabývá systémovou integrací IT řešení a poskytováním služeb i odborného vzdělávání pro insolvenční správce.

Někteří insolvenční správci plánují podle Valáška na novou situaci reagovat přijímáním nových zaměstnanců, jiní hodlají raději investovat do inovací v podobě technologií. Příkladem může být nákup zařízení pro e-learningové kurzy a videokonference, které se již osvědčily v jiných částech justice, jako jsou například výslechy svědků na dálku. Data Ministerstva spravedlnosti ukazují, že počet videopřenosů v české justici se už z původních 300 měsíčně vyšplhal na více než 2 500. Není proto divu, že zástupci resortu o projektu videokonferencí říkají, že má významný smysl.

Novela insovenčního zákona ale přinesla i mnoho dalších novinek. Ačkoli u některých z nich zatím není jasné, jak přesně budou v praxi fungovat, odborníci se shodují, že celkově by měla být norma přínosem. „Je to velký posun kupředu. Novela na jedné straně motivuje dlužníky, aby pracovali na svém restartu, oddlužili se a začali nový život, na druhé straně ale nesnižuje ani jejich odpovědnost a tím pádem nepoškozuje věřitele,“ uvedl poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher, který je zároveň místopředsedou sněmovního podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení. Také podle předsedy KDU-ČSL Marka Výborného, jenž stojí v čele sněmovního podvýboru pro problematiku exekucí, se novele povedlo spravedlivě a vyváženě zkombinovat umožnění vstupu do oddlužení co největšímu množství poctivých dlužníků s podmínkami, které nejsou vůči věřitelům příliš přehnané.

Pracovní a dluhová poradkyně nevládní neziskové organizace Člověk v tísni Zita Prošková hodnotí pozitivně mimo jiné i zkrácenou lhůtu pro oddlužení starobních důchodců a invalidních důchodců. Tyto zranitelné skupiny lidí se budou moci podle novely zbavit dluhů už za tři roky. Poslanec Výborný nicméně upozorňuje také na rizika tohoto opatření. „Důchodci a invalidé v těchto stupních určitě potřebují specifický sociálně citlivý přístup. Na druhou stranu jsem si vědom rizika, že příbuzní mohou manipulovat například důchodce k tomu, aby si vzali spotřebitelský úvěr místo nich,“ říká.

Novinkou v právní úpravě procesu oddlužení bude od 1. června rovněž pravomoc soudů nařídit uchazečům o oddlužení vyčerpat až 100 hodin odborného sociálního poradenství s cílem předejít jejich budoucímu úpadku. Někteří poskytovatelé těchto služeb ale už nyní upozorňují na to, že pokud soudy budou této možnosti hojně využívat, narazí systém v tomto bodě na nedostatečnou kapacitu. „Kraje by měly upravit a navýšit podporu neziskových organizací poskytujících tuto službu. Systém by se měl otevřít i akreditovaným i neziskovým subjektům dle insolvenčního zákona, ale nepracujícím v režimu zákona o sociálních službách,“ myslí si ředitel Poradny při finanční tísni David Šmejkal.

I v tomto případě by však problém nedostatku kapacity mohly pomoci vyřešit technologie. Experti zařazení videopřenosů a e-learningu do procesu oddlužení vnímají jako přínosnou. Zároveň ale dodávají, že musí být kombinována s osobním kontaktem, který je v tomto případě z mnoha důvodů, například osobního vlivu na povinného, nenahraditelný. „Na jedné straně je dobré využít moderních technologií, které umožňují e-semináře či přistupování ke konferencím na dálku, na druhou stranu je třeba dát pozor na to, aby tyto prostředky sloužily opravdu svému účelu a nebyly cestou, jak efektivně obcházet pravidla,“ uvádí poslanec Nacher.

Zita Prošková z Člověka v tísni také upozorňuje, že pro některé lidi je elektronický způsob komunikace problém a mohl by naopak představovat bariéru. Podobného názoru je také David Šmejkal, který navíc zmiňuje nedostatečné pokrytí České republiky signálem pro rychlý přenos dat. Tomáš Valášek nicméně v technologiích vidí cestu, kterou se obor do budoucna tak jako tak vydá. „Je to osvědčený a efektivní způsob, jak zlepšit služby insolvenčních správců a vyjít vstříc požadavkům zákazníkům. Videopřenosy jsou už nyní využívány pro autorizovaný, zaznamenaný a důvěrný kontakt s obžalovanými, svědky či znalci. Měly by být proto používány i v kontaktu mezi správcem a dlužníkem. Technologicky stejné parametry autorizace a zabezpečení jako v justici jsou samozřejmostí,“ říká.

Ještě předtím, než novela insolvenčního zákona vstoupila v účinnost, objevovaly se i hlasy volající po změnách. Předseda i místopředseda sněmovního výboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení jim ale příliš nakloněni nejsou „Určitě bych teď tento zákon, na kterém byl mimořádně široký konsensus, nechal nějakou dobu působit. Nyní budeme sledovat a hodnotit dopady novely. Pokud se v takto složité oblasti někdo snaží udělat změny, byť s dobrým úmyslem, které ale nejsou důkladně balancovány, může nakonec udělat mnohem více neštěstí než užitku,“ myslí si Výborný. Ani jeho kolega Nacher by nyní do zákona nezasahoval. Jednu výjimku by přesto udělal, a to u dětských dluhů a exekucí, které jsou nyní celospolečenským tématem.

David Šmejkal z Poradny při finanční tísni vidí prostoru pro možné úpravy a doplnění insolvenčního zákona dost, přesto by si také podle něj měla norma nejdříve „sednout“. Podle Zity Proškové se ovšem insolvenční zákon brzkým změnám nevyhne. „Tak jak je napsaný, dal vzniknout celé řadě otazníků a rozdílných výkladů, určitě ale bude muset dojít k jeho změně v souvislosti s evropskou směrnicí, která zavádí nulové oddlužení pro podnikatele,“ uzavírá pracovní a dluhová poradkyně.V Česku začala platit nová pravidla oddlužení. I přes řadu otazníků bude novela insolvenčního zákona přínosem, shodují se experti

Diskutovat (0)


Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili

24240084272

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

0,2


ČÍSLO TÝDNE - 0,2 právě o tolik se zvýšila ekonomika České republiky v prvním čtvrtletí roku 2024. Jedná se o velmi nízký růst, který se dá nazvat stagnací. Pro odborníky i podnikatele se jedná o zklamání.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 24,8280
Kurz USD Americký dolar 1 USD 23,1180
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,7230
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 29,3655
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 26,1495
Kurz HUF Forint 100 HUF 6,2900
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 4,9902
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více