Moneta Money Bank

Moneta Money Bank
Moneta Money Bank, a. s.
Generální ředitel: Tomáš Spurný

Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle
Tel.: 224 441 111, 224 443 636
web: www.gemoney.cz

Kód banky: 0600

Infolinka:+420 224 444 333

Blokace karet: +420 224 443 636

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 15,4 mld. Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 8,5 mld. Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

Banka roku
2011
Banka roku
2010
2. čtvrtletí
2010
3. čtvrtletí
2011
Ohodnoťte banku

Porota 1Q 2011 68,4
Otakar Schlossberger

Banka nabízí klasicky širokou škálu všech produktů a služeb, které jsou dostupné buď v kamenných pobočkách nebo přes různé další alternativní distribuční kanály. Opět i ve I.. čtvrtletí 2011 bylo možné vysledovat zvýšenou aktivitu banky vůči spotřebitelům při poskytování hypotéčních úvěrů, kreditních karet a spotřebitelských úvěrů. Kampaň zejména na hypotéční úvěry je celkem „dravá“. Láká klienty na úrok již od 2,99 procent. Základní dokumenty banky vůči spotřebiteli vypadají srozumitelně a celkem vstřícně Internetové stránky jsou přehledné a poměrně rychle se v nich člověk dokáže orientovat. Hospodářské výsledky jsou rychle dosažitelné, ale zatím jsou jen za III. Q. 2010, což začátkem dubna není zrovna lichotivé.  

 

Banka věnuje značnou pozornost bezpečnosti svých elektronických komunikačních kanálů a nabádá k tomu i své klienty vč. ochrany dat svých klientů. Dále se velmi hlásí ke společenské odpovědnosti a podílí se na významné podpoře mj. v sociální oblasti a podporuje sportovní aktivity.

 

Osobně jsem názoru, že banka stále dokáže využívat velmi dobře své postavení na trhu zejména ve vztahu ke spotřebiteli. Proto své hodnocení ponechávám na vysokém stupni, ale v I. části snižuji za neuvedení HV k 31. prosinci 2010.

Martina Hedvičáková

GE Money Bank po aktivním posledním kvartálu 2010 nechala prostor pro doznění rozsáhlých změn.Veškeré dopady a opatření souvisí s výsledky a situací v minulém roce.

Během listopadu a prosince se zvýšil objem nových hypoték GE Money Bank v porovnání s průměrem zbytku roku dokonce o 35 %. Z tohoto důvodu se GE Money Bank rozhodla nově nabízet hypotéku s variabilní úrokovou sazbou, která začíná na 2,99% p.a. Jedná se o nejnižší úrokovou sazbu na trhu a flexibilní parametry variabilní hypotéky odlišují nový produkt GE Money Bank od konkurence.

GE Money Bank zvýšila v roce 2010 svůj podíl na celkovém objemu poskytnutých spotřebitelských půjček v České republice o 1,2 % na aktuálních 28,8 %.

GE Money Bank financuje třetinu českého zemědělství a je tak jedničkou na trhu. Podíl GE Money Bank na trhu zemědělských úvěrů je tak na historicky nejvyšší úrovni 33,5 %, což představuje úvěry v celkové výši 10,9 miliard korun. GE Money Bank v roce 2010 zaznamenala růst portfolia zemědělských úvěrů téměř o 2 %, přičemž celý trhu poklesl o 4,4 %.

Bedřich Danda

Tuto banku využívá jako zlatou střední cestu mnoho živnostníků i dalších skupin klientů. Velmi intenzivní vztah s touto bankou mají podnikatelé v zemědělství, kde služby této banky využívá největší podíl zemědělců.

Velmi oceňuji rozbory a analýzy ekonomických dat a ekonomického vývoje v ČR i Evropě, které přináší veřejnosti zajímavé a důležité informace ze světa financí a ekonomiky.

Helena Kadlecová

Oblast poplatků:

-  v průběhu I. čtvrtletí vstoupily v platnost nové Sazebníky poplatků. Došlo v nich k zhruba 50ti změnám, zejména u běžných účtů. U podnikatelů došlo ke zrušení některých stávajících kont a zavedení kont nových. Poměrně časté změny v nabídce balíčků služeb mohou klienty mást. 

Oblast úrokových sazeb:

- banka snížila sazby u konta Genius Gold a depozitních účtů v Kč

Inovace  a novinky:

 - banka začala poskytovat novou Variabilní hypotéku

- občanům byl nabídnut nový Spořicí účet Gold, který lze sjednat pouze ke kontu Genius Gold

 - v souvislosti s novým Sazebníkem poplatků pro podnikatele byla  zavedena nová konta

 - tak jako i jiné banky, tak i GE Money Bank připravila v březnu speciální nabídku hypoték – Hypoteční dny – zdarma zpracování hypotečního úvěru a zdarma odhad nemovitosti

Marketingové aktivity, komunikace:

 - klienti byli prostřednictvím všech informačních kanálů banky  informováni o novém Sazebníku poplatků, který vstoupil v platnost 1.března 2011

- klientům byla představena nová služba PayMyway

 - mediální kampaň zaměřená na spotřebitelský úvěr Expres půjčka

Miroslav Zeman

GE Money bank se stala nejvstřícnější bankou roku 2010 a tímto významným titulem v prvním klientském ratingu bank se také náležitě a oprávněně chlubí.

Banka se také chlubí nárůstem objemu hypotečních úvěrů o vysokých 35 procent. Projevily se tak opatření, které banka přijala v minulých měsících. Tuto svou politiku banka ještě posílila právě v I. čtvrtletí. GE Money Bank nově nabízí hypotéku s variabilní úrokovou sazbou, která začíná na 2,99% p.a. Nejnižší úroková sazba na trhu a flexibilní parametry variabilní hypotéky odlišují nový produkt GE Money Bank od konkurence.

Jednoznačným lídrem na trhu je GE Money Bank ve financování zemědělství. Podíl GE Money Bank na trhu zemědělských úvěrů je tak na historicky nejvyšší úrovni 33,5 %, což představuje úvěry v celkové výši 10,9 miliard korun. GE Money Bank v roce 2010 zaznamenala růst portfolia zemědělských úvěrů téměř o 2 %, přičemž celý trhu poklesl o 4,4 %.

Banka také zvýhodňuje své úvěry v rámci bonusu jedné ze tří výhod. Banka tak potvrzuje, že dokáže motivovat své klienty využívat produktů banky chytrou a nápaditou politikou. S úvěrem Express Business od GE Money Bank si podnikatelé mohou do konce dubna vybrat jeden ze tří benefitů zdarma. Klienti se mohou rozhodovat mezi poskytnutím nebo čerpáním úvěru bez poplatku, vedením úvěrového účtu na půl roku bez poplatku či možností předčasného splacení zdarma. Tato nabídka platí pro všechny žádosti o podnikatelský úvěr Expres Business podané do 30. 4. 2011.

Banka i nadále přinášela veřejnosti zajímavé rozbory a analýzy důležitých ekonomických či společenských témat.

Bankovní poplatky 1Q 2011 71.3
Bankovní poplatky.com

Jedna ze tří nejaktivnějších bank (vedle KB a UniCredit) pokud jde o poplatkové změny v aktuálním I. čtvrtletí. Banka změnila sazebník k 1.1.2011 a pak také pro podnikatele k 1.3.2011. Zároveň k 1.3. zpřehlednila svůj sazebník. U podnikatelských účtů banka od března nabízí novou řadu balíčků a ruší prodej stávajících. Samozřejmě i zde platí, že ti, kteří využívají současný produkt (Genius Business Active), jej mohou využívat i nadále, ale již se toto konto nenabízí novým klientům. Další změny se týkají Konta Genius Gold. Opět tedy došlo k pohybům oběma směry a tak v této části hodnocení neměníme.

Jak již bylo řečeno, banka pravidelně mění poplatky u svých účtů. Naposledy se tak stalo k 1.3.2011 u podnikatelských účtů. GE navazuje na změny na konci loňského roku, kdy snížila poplatky za europlatby. Banka například do konta Genius Gold zahrnula služby, které byly doteď zpoplatněny - změna trvalého příkazu nebo inkasa na obchodním místě (dříve 49 Kč), zúčtování účetní položky vzniklé z jednorázového platebního příkazu na obchodním místě - první jednorázový platební příkaz v kalendářním měsíci (45 Kč), druhý a další jednorázový platební příkaz v kalendářním měsíci (10 Kč), odvolání jednorázového platebního příkazu po datu splatnosti (50 Kč), výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí (0,5% + 100 Kč), druhý a další vklad na účet na obchodním místě (6 Kč), vklad hotovosti na bankomatu (6 Kč), složení hotovosti na běžný účet provedený třetí osobou (70 Kč), výběr hotovosti na obchodním místě (60 Kč). Na druhé straně banka i zdražovala - zaslání 2. a další upomínky při neplacení úvěru už bude nově stát 500 Kč (dříve 400 Kč). U konta Genius Business Active dochází po 70. transakci ke zdražování a návratu poplatků, které banka již neměla (byly zdarma v ceně balíčku) - odchozí platba zadaná přes internetové bankovnictví bude stát nově 4 Kč, platba na základě trvalého příkazu či inkasa zadaného přes internetové bankovnictví bude stát 6 Kč či poplatek za příchozí platbu za 5 Kč. Banka také pokračovala ve svých kampaních na hypotéky bez poplatků za zpracování a za odhad ceny nemovitosti.

Banka připravila od 1.3. zcela novou podobu sazebníku a do značné míry vyslyšela kritické připomínky k předchozí nepřehledné verzi. Nově konečně najdeme oddělené tabulky stávajících účtů a již nenabízených kont, takže už nebude docházet ke zmatkům. Tabulky jsou přehlednější, barevně jsou od sebe odlišeny jednotlivé kapitoly, jasné jsou piktogramy, co všechno patří nebo nepatří do balíčkového účtu. Vysvětlující písmenka jsou konečně přímo pod patřičnou tabulkou a nikoliv o několik stran níže. Zvyšujeme hodnocení v této části o 0,5 bodu s výhledem dalšího zvýšení v dalším čtvrtletí.

V Q Reportu Scott & Rose se postavení banky mírně zlepšilo – u standardního klienta došlo ke snížení ročních poplatků z 2652 Kč na 2606 Kč. Mnohem většího pohybu směrem dolů jsme svědky u aktivního klienta – z 6121 Kč na 5420 Kč (tedy o více než 11%). Pokud se tento trend potvrdí v dalším čtvrtletí, budeme zvyšovat hodnocení v této části.

Veřejnost 1Q 2011 49.2
Josef Marcián
Petr Suchanka
Petra Zaspalová
Daniela Pekařová

Málo poboček, málo bankomatů, zlodějské praktiky, vysoké poplatky.

Jan Komár

GE Money, je hodně vidět, hodně slyšet a člověk tam většinou najde co hledá

Miroslav Kvasnica

Banka pro každého, i když malá ale najdete tam všechno

Iveta Krejslerová
Josef Jaworek

Banka je vstřícná i v případech,kdy ještě nejste jejich klientem.

jirka jirka

Banka pro socky.

Petr Beránek

Sazebníky

Image result for moneta pobočkyImage result for moneta pobočkyImage result for moneta sídlo


Pobočky

Bankomaty


Tiskové zprávy Moneta Money Bank