Komerční banka

Komerční banka
Komerční banka, a. s.
Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel

Na Příkopě 33, č. p. 969, 114 07 Praha 1
Tel.: 222 432 111
E.mail: mojebanka@kb.cz, www.kb.cz

Kód banky: 0100

Infolinka:+420 800 521 521

Blokace karet: +420 955 512 230

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 14,8 mld. Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 6,2 mld. Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

1. čtvrtletí
2013
1. čtvrtletí
2010
3. čtvrtletí
2011
1. čtvrtletí
2011
Ohodnoťte banku

Porota 1Q 2019 72,6
Miroslav Zeman

Banka, která patří mezi nejsilnější trojku největších bank v tuzemsku. Silně se zaměřuje na poskytování služeb podnikatelům a velkým společnostem, ale má také poměrně velkou skupinu retailových klientů. Hodnocení této banky v našich průzkumech a hodnocení vychází jako nejlepší z velkých bank. Banka už v minulosti prokázala, že dokáže i velmi vstřícným způsobem řešit úkoly a problematické, nestandardní požadavky, na které jiné banky nestačí.

Banku vlastní francouzská Societé Generale. I tato banka, stejně jako další její velké konkurentky zasílá pravidelně drtivou většinu svého čistého zisku ve formě dividend do zahraničí svému vlastníkovi. Podílí se tak na rekordních odlivech kapitálu z České republiky.

U této banky naleznete všechny bankovní produkty od těch standardních (běžné účty, úvěry, hypotéky) až po ty specializované (individuální služby pro podnikatele, investice, investiční poradenství).

Klienti KB mají zvýhodněný přístup k podnikatelskému zpravodajství ČIANEWS

Komerční banka (KB) nabízí nově ve spolupráci s Českou informační agenturou (ČIA) svým klientům ze segmentu Small Business zvýhodněný přístup k rozsáhlému ekonomickému zpravodajství ČIANEWS. Klienti banky mají od února 2019 k dispozici na míru připravené zprávy o tendrech, investičních záměrech a dalších obchodních příležitostech ze svého oboru nebo regionu.

Asi nebudeme přepokládat, že nějací lidé se stanou klienty Komerční banky jen kvůli tomu, že budou zvýhodněný  přístup k podnikatelskému zpravodajství. Na druhou stranu se však jedná o příjemný bonus pro současné klienty. Týká se to sice jen podnikatelů a nikoliv retailových klientů, ale je to docela dobrý nápad, který může danou cílovou skupinu pozitivně zasáhnout.

Čistý zisk náležející akcionářům KB bez jednorázových položek dosáhl 14,8 miliard Kč, což je o 5,8 % více než za rok 2017.

Celkové výnosy vzrostly o 3,7 % na 32,2 miliardy Kč. Z toho čisté úrokové výnosy byly vyšší o 7,3 % oproti předchozímu roku díky nárůstu objemu vkladů a úvěrů, a vyšších tržních úrokových sazeb, které příspěly k lepším výnosům z reinvestování vkladů. Čisté poplatky a provize byly nižší o 1,0 %. Stále více zákazníků přechází na lepší balíčky bankovních služeb, které v jednom poplatku zahrnují více transakcí a širší škálu dalších služeb.

Komerční banka nebyla v roce 2018 výjimkou a i jí se zvýšil čistý zisk. Zisk dosáhl 14,8 miliardy korun a byl o 5,8 procenta vyšší než v roce 2017. I v případě Komerční banky se jedná o zvýšení zisku, z kterého klienti samotní ani tuzemská ekonomika moc mít nebudou. Jako obvykle odputuje drtivá většina zisku do zahraničí ve formě dividend zahraničním vlastníkům.

Komerčka má Apple Pay

Komerční banka umožňuje jako jedna z prvních českých bank svým klientům platit prostřednictvím služby Apple Pay. Službu stačí jednoduše aktivovat v aplikaci Wallet, která je předinstalovaná přímo v mobilním telefonu Apple.

Kromě konstatování faktu, že je to úplně normální a s touto službou přišly i ostatní banky, můžeme také pochválit, že i klienti tak velké banky mají od začátku roku 2019 možnost platit ze svých Applů prostřednictvím Apple Pay. Pro klienty banky s tímto telefonem se jedná o jednoznačný luxus v placení.

Komerční banka a Potravinářská komora ČR prodloužily partnerství

Komerční banka (KB) a Potravinářská komora ČR (PK ČR) podpisem smlouvy o partnerství na rok 2019 potvrdily tradičně dobré vztahy prověřené dlouholetou úspěšnou spoluprací. Prioritou (kooperace) zůstává efektivní financování potravinářských investic, zejména těch inovativních, které přispívají k vyšší konkurenceschopnosti českých potravinářů.

O partnerstvích Komerční banky už jsme psali nedávno. Komerční banka se na přátelství s profesními organizacemi prostě zaměřuje. A jak je vidno, velmi se jí to vyplácí. Komerční banky se tak spojila s Agrární komorou, Asociací malých a středních podnikatelů a tradičně se pojí i s Potravinářskou komorou. Komerční banka je asi sličná a přitažlivá nevěsta s Francouzským šmrncem.

KB ve spolupráci s evropskými finančními institucemi poskytla úvěry v objemu 53 miliard

Za deset let spolupráce s Evropskou investiční bankou (EIB), Evropským investičním fondem (EIF) a Rozvojovou bankou Rady Evropy (CEB) poskytla Komerční banka svým klientům zvýhodněné úvěry v objemu 53 miliard korun. Jen v minulém roce dosáhl objem těchto úvěrů téměř 12 miliard korun.

Komerční banka to umí i se zahraničím a Evropou. O úvěry, které jsou zvýhodněné je přitom mezi podnikateli a investory poměrně velký zájem. A Komerční banka prokazuje, že to se zprostředkováním a poskytováním těchto úvěrů skutečně umí. Lidé jsou velmi často proti EU a Evropským projektům, ale na druhou stranu i prostřednictvím Komerční banky z členství výrazně profitují.

Bankovní poplatky 1Q 2019 74,2
Bankovní poplatky.com

2019 I. čtvrtletí (7.5, 8, 8.5, 5,7) = 7,42

Komerční banka dlouhodobě patří mezi aktivní banky, pokud jde o poplatkové změny, ale i o novinky v sazebníku. V prvním čtvrtletí ale byl klid. Hodnocení tedy v této části měnit pro tuto chvíli nebudeme.

V aktuálním I. čtvrtletí nedošlo k podstatným změnám v sazebníku.

Sazebník banky se díky změně konceptu ještě více zjednodušil a zredukoval a tak i nadále obhajuje pozici jednoho z nejpřehlednějších ceníků na českém trhu. Zejména je třeba podtrhnout uvádění ceny mimo balíček v jedné tabulce či tipy u každé kapitoly. Banka mimochodem nabízí oba koncepty pohledu na sazebník. Jeden soubor v pdf formátu ke stažení, kde je všechno na jednom místě a pak sazebník rozčleněn do jednotlivých kapitol (depozitní produkty, karty, platební styk, úvěry atd.), kde si klient může hledat jednotlivé služby a mezi kapitolami si přeskakovat. Hodnocení proto ponecháváme na stejné vysoké úrovni.

V Q Reportu Scott & Rose nedošlo u standardního klienta k žádným změnám a tak roční náklady zůstávají na 1.669 Kč. Hodnocení proto v této části po minulém snížení neměníme.

Veřejnost 1Q 2019 55
jsem spokojen
Při vyřízení hypotéky jsem dodal potřebné papíry, následně jsem se zeptal, zda ještě něco, bylo mi odpovězeno, že nikoliv. Druhý den mi poradce volá, že je potřeba dodat nějaké materiály. Na zrušení účtu jsem musel do banky 4x, než mi jej zrušili. Na telefonické lince byl položen dotaz a opět jsem byl uveden v omyl, který jsem zjistil až po 3 týdnech. Rozhodně nedoporučuji (ale třeba je to jen o lidech.)

Sazebníky

Image result for kb pobočkyImage result for kb pobočkyImage result for kb pobočky

 

 


Pobočky

Bankomaty