Komerční banka

Komerční banka
Komerční banka, a. s.
Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel

Na Příkopě 33, č. p. 969, 114 07 Praha 1
Tel.: 222 432 111
E.mail: mojebanka@kb.cz, www.kb.cz

Kód banky: 0100

Infolinka:+420 800 521 521

Blokace karet: +420 955 512 230

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 14,8 mld. Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 6,2 mld. Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

1. čtvrtletí
2013
1. čtvrtletí
2010
3. čtvrtletí
2011
1. čtvrtletí
2011
Ohodnoťte banku

Porota 1Q 2020 70
Miroslav Zeman

KB nabídla stejně jako ostatní banky možnost odložení splátek pro své retailové klienty původně až o 3 měsíce. Nově je to až na 6 měsíců. Stejně jako u svých velkých konkurentů, nemuseli žadatelé prokazovat snížení příjmu v souvislosti s koronavirovou nákazou. O tříměsíční až šestiměsíční odklad splátek úvěru lze u Komerční banky požádat online zde!

Negativem rozsahu pomoci a podpory této banky je, že po dobu odložení splátek neodpouští klientům, na rozdíl o České spořitelny a Creditas, úroky z těchto úvěrů. Vyřízení odkladu splácení je bez poplatku. O dobu odkladu splátek bude posunuta doba splatnosti úvěru.

Podnikatelé a firmy

Firemní klienti navíc mohou využít odklad splátek úvěrů až na dobu 5 měsíců či odpuštění poplatků. Banka připravuje i další možnosti, jak nejvíce postiženým podnikatelům a firmám pomoci – mimo jiné i ve spolupráci s ČMZRB a možnosti využití nového záručního programu. O odklad splátek úvěru si mohou podnikatelé u Komerční banky požádat online zde! Lze tak uzavřít, že Komerční banka, kromě konsensuálního odkladu splátek o 3 měsíce, žádné další efektivní opatření podpory, nad tento rámec, pro klienty nepřipravila.

Bankovní poplatky 1Q 2020 70
Bankovní poplatky.com

Komerční banka dlouhodobě patří mezi aktivní banky, pokud jde o poplatkové změny, ale i o novinky v sazebníku. V prvním čtvrtletí ale byl klid. Hodnocení tedy v této části měnit pro tuto chvíli nebudeme.

V aktuálním I. čtvrtletí nedošlo k podstatným změnám v sazebníku.

Sazebník banky se díky změně konceptu ještě více zjednodušil a zredukoval a tak i nadále obhajuje pozici jednoho z nejpřehlednějších ceníků na českém trhu. Zejména je třeba podtrhnout uvádění ceny mimo balíček v jedné tabulce či tipy u každé kapitoly. Banka mimochodem nabízí oba koncepty pohledu na sazebník. Jeden soubor v pdf formátu ke stažení, kde je všechno na jednom místě a pak sazebník rozčleněn do jednotlivých kapitol (depozitní produkty, karty, platební styk, úvěry atd.), kde si klient může hledat jednotlivé služby a mezi kapitolami si přeskakovat. Hodnocení proto ponecháváme na stejné vysoké úrovni.

V Q Reportu Scott & Rose došlo u standardního klienta k negativním změnám a tak se roční náklady zvýšily na 1852 K z původních 1.822 Kč. Hodnocení proto v této zhoršujeme.

Veřejnost 1Q 2020 52,5
Za odchozí úhradu - 133, 00 účtujete poplatky za položky -138 + popl.za vedení účtu/balíčku 169 = 307,00. Jsem u KB veden přes 20 let. Není to poprvé.

Sazebníky

Image result for kb pobočkyImage result for kb pobočkyImage result for kb pobočky

 

 


Pobočky

Bankomaty