Navigátor bezpečného úvěru zahájil spolupráci se sdružením SOLUS


23. 10. 2012  15:04     Zdeněk Soudný     komentáře (0)

Podpora projektu finanční gramotnosti a boj proti nezodpovědnému úvěrování spotřebitelů – to jsou hlavní důvody spolupráce projektu Navigátor bezpečného úvěru a sdružení SOLUS. V rámci nové spolupráce se budou organizace společně soustředit na osvětu v oblasti finanční gramotnosti, zejména v kontextu spotřebitelských úvěrů.

Sdružení SOLUS přispívá svou činností k odpovědnému úvěrování v České republice více než 13 let. Představená spolupráce je významným příslibem pro další rozvoj projektu Navigátor bezpečného úvěru, jehož loňský pilotní srovnávací projekt vyvolal tolik potřebnou kvalifikovanou diskuzi nad tématem spotřebitelských úvěrů.   „Jedním z problémů, který ve vztahu k bezpečnému a zodpovědnému úvěrování v souvislosti s registry dlouhodobě sledujeme, je snaha o snižování jejich významu a negativní pohled na jejich činnost. Spotřebitelé by přitom měli být naopak obezřetní, pokud jim společnost nabízí úvěr a již předem deklaruje, že zápis v registru dlužníků není problém,“ říká Zdeněk Soudný, tiskový mluvčí projektu Navigátor bezpečného úvěru. Zdůrazňuje, že zavedené registry, do jejichž činnosti jsou zapojeny banky, renomované finanční instituce či další významní poskytovatelé služeb, neslouží jako omezení spotřebitelů k cestě za úvěry, ale jako jejich obranná zeď. Jsou jedním z důležitých indikátorů, který varuje před předlužením či následnou neschopností úvěry splácet.   Význam registrů při ověřování bonity spotřebitelů a jejich schopnosti dostát svým závazkům vyplývajícím z půjček se od nového roku opět zvýší také v souvislosti s novelizací zákona o spotřebitelských úvěrech. „Naší snahou je prostřednictvím Navigátora bezpečného úvěru mimo jiné spotřebitelům blíže a srozumitelněji vysvětlit funkci registrů klientských informací. Stále narážíme na nepochopení jejich role – cílem registrů není zasahovat do osobního a soukromého života spotřebitelů, ale naopak je chránit před nezodpovědným zadlužováním v případě, že již mají, nebo v nedávné minulosti měli významné problémy se splácením svých předchozích či aktuálních půjček,“ říká Jan Stopka, tajemník Sdružení SOLUS. ------------------ Vyzkoušejte náš test ke spotřebitelským úvěrům:

https://www.bankovnipoplatky.com/vzdelavani/navigator-bezpecneho-uveru/test-dokazete-se-zorientovat-na-poli-spotrebitelskych-uveru.html

-------------------   Přínosem projektu Navigátor bezpečného úvěru může podle Jana Stopky být schopnost vysvětlit spotřebitelům funkci klientských registrů a naučit je s nimi více komunikovat – například prostřednictvím výpisu, ve kterém spotřebitelé zjistí, jaké aktuální dluhy po splatnosti jsou o nich evidovány a kdo byl zdrojem těchto dat. Zodpovědný spotřebitel by měl své závazky po splatnosti uhradit před tím, než půjde žádat o novou půjčku. Dalším důležitým krokem je výběr vhodného věřitele a zde je nezastupitelná role Navigátoru bezpečného úvěru - ten přispívá k tomu, aby se spotřebitelé naučili zodpovědně si půjčovat a správně se rozhodovat při výběru mezi nabídkami jednotlivých poskytovatelů úvěrů.   Sdružení SOLUS i Navigátor bezpečného úvěru upozorňují v této souvislosti s ohledem na vývoj legislativy a zejména na základě svých zkušeností na nebezpečí reklam, ve kterých méně seriózní poskytovatelé nabízejí půjčky bez kontroly schopnosti splácet v registrech nebo deklarují, že záznam v registru dlužníků není problém.   Součástí představené spolupráce budou nejen odborné semináře a aktivity pro poskytovatele půjček, ale především vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost. Sdružení SOLUS zároveň poskytne data pro další ročník studie Navigátor bezpečného úvěru 2012.


Navigátor bezpečného úvěru zahájil spolupráci se sdružením SOLUS

Diskutovat (0)