Pioneer Investments nově nabízí korunovou třídu úspěšného fondu Pioneer Funds - Euro Strategic Bond


06. 09. 2012  19:10     tz     komentáře (0)

Pioneer Investments v ČR rozšířila nabídku zahraničních fondů Pioneer pro korunové investory a od 4. září jim nabízí zajištěnou korunovou třídu u fondu Pioneer Funds – Euro Strategic Bond. Tento dluhopisový fond s vysokým výnosovým potenciálem a úspěšnou historií patří mezi top produkty skupiny Pioneer Investments zaměřené na cenné papíry s pevným příjmem. V letošním roce získal hlavní cenu Euro Fund Award v kategorii dluhopisových fondů a cenu Lipper Fund Award za nejlepší výkonnost v kategorii dluhopisových fondů s vysokým výnosem.

„Pioneer Funds – European Strategic Bond investuje na několika vzájemně nezávislých dluhopisových trzích. Investor si tak nemusí sestavovat zejména firemní dluhopisovou část svého portfolia z několika fondů - tímto fondem pokryje většinu významných dluhopisových trhů, jejichž váhy upravuje podle aktuální situace a výhledu portfolio manažer,“ říká Petr Šimčák, ředitel obchodu Pioneer Investments ČR, a dodává: Díky tomu, že firemní dluhopisy s vysokým výnosem tvoří více než polovinu portfolia, fond může dosahovat výrazně vyššího výnosu do splatnosti než státní dluhopisy.“

 

Podfond ze skupiny lucemburských fondů Pioneer Funds je určen zejména pro investory se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem tří a více let, kteří chtějí investovat na specializovaných trzích s pevným příjmem a jsou ochotni akceptovat riziko krátkodobých poklesů, které vyvolává kolísání cen na dluhopisových trzích.

 

Je řízen hlavním portfolio manažerem Gregem Saichinem, který má téměř dvacetileté zkušenosti  v oblasti investic s fixním výnosem. Ve skupině Pioneer Investments zároveň vede tým portfolio manažerů zaměřený na dluhopisy s vysokým výnosem a dluhopisy rozvíjejících se trhů, který ve fondech aktuálně spravuje více než 7,6 miliard eur.

 

Uvedením měnově zajištěné třídy do CZK Pioneer Funds – Euro Strategic Bond vhodně doplnil řadu podfondů lucemburské rodiny, které již tuto možnost investorům v České republice nabízejí. Patří mezi ně například Pioneer Funds – Strategic Income, dluhopisový fond zaměřený převážně na region USA.

 

Kromě nové korunové třídy je dluhopisový podfond Pioneer Funds – Euro Strategic Bond od roku  2004 k dispozici také v třídě v EUR.

 

Pro více informací o  produktech skupiny Pioneer Investments v ČR navštivte stránky: www.pioneerinvestments.cz

 Pioneer Investments nově nabízí korunovou třídu úspěšného fondu Pioneer Funds - Euro Strategic Bond

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

16625469261

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne 345 000

345000


ČÍSLO TÝDNE: 345 000 právě tolik žádostí obdržely dosud banky o odklad splácení hypotečních a spotřebitelských úvěrů. Klienti tak na splátkách ušetří až 10 miliard korun.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více