Raiffeisenbank

Raiffeisenbank

Raiffeisenbank a. s.
Igor Vida, předseda představenstva a generální ředitel
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Tel.: 225 541 111
E-mail: info@rb.cz, www.rb.cz

Kód banky: 5500

Infolinka:+420 800 900 900

Blokace karet: +420 800 900 900

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 3,36 mld. Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 1,86 mld. Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

Banka roku
2010
1. čtvrtletí
2010
Ohodnoťte banku

Porota 1Q 2010 66,6
Dalibor Z. Chvátal

Bezpečné ovládání účtu, kompletní nabídka úvěrových produktů na pár kliknutí, férové ceny za transakční služby a aktivní postoj banky při řešení nabídek i problémů dělá z Rajfky každodenního spolehlivého partnera pro život.

 

Rajfka povolila uzdu hypotékám a jako jediná umí vidět čísla v daňovém přiznání „mezi řádky“. Prostě pochopí, že řemeslník s ročním příjmem 1 mil. Kč, využívající daňový 80% paušál nemá náklady ve stejné výši, protože by doma místo chleba jedl omítky. Vstřícný krok ale osolí úrokem, protože ví, že žadatel úvěr jinde tak snadno nedostane, spokojenost je však oboustranná.

 

Úroky jsou vůbec samostatnou kapitolou, tady je Rajfka dost mimo. V úvěrech i v depozitech. Pryč je doba slušné sazby na spořicím účtu, Rajfka zvýšila úrokovou marži razantně a u úvěrů nasadila rizikové přirážky v plné výši.

 

Problém není ani tak získat úvěr, jako souhlasit s nabídkou, kterou zrovna u Rajfky moc ukecat (rozumějte snížit) nejde. Rajfka je chytrá jako liška, takže je u ní potřeba velmi pečlivě vážit, na co jí kývnete a za jakých podmínek. Pokud správně pochopíte fungování Rajfky, budete s ní spokojeni.

 

Škoda, že od listopadu 2009 s výmluvou na nový zákon o platebním styku Rajfka zrušila víkendové převody na cizí účty. Někdy se hodilo mít na výpisu sobotní nebo nedělní datum a formálně dodržet nějaký smluvní závazek odepsání prostředků z účtu, přestože bylo jasné, že peníze reálně odejdou až následujícící pracovní den. Naštěstí pár finančních institucí to ještě stále umí.

Karel Kopeček

Banka s nejdynamičtějším rozvojem posledních let. Ten je dán především fůzí s eBankou v minulosti. Tím se dramaticky zvýšil především počet kontaktních míst.

 

Právě díky fůzi s eBankou je „Raifka“ jedním z lídrů na trhu internetového bankovnictví. Rovněž na trhu hypoték je poměrně progresivní, byť cenově vzhledem k vnitřní politice celé finanční skupiny nepříliš konkurence schopná.

 

Tento dojem pochopitelně souvisí s tím, že o sobě banka tzv. dává vědět. Převzala vizi eBanky v boji proti poplatkům.

Eva Poláchová

RB  poskytuje široké portfolio bankovních služeb soukromé i podnikové klientele. V roce 2006 zahájila spojování s eBankou, integrační proces obě banky dokončily v létě roku 2008.

Z hlediska portfolia umí RB, mimo úvěrů pro studenty nabídnou v podstatě vše, včetně stavebního spoření, penzijního připojištění a pojištění.

Vedle pobočkové sítě disponuje též hypotéčními centry osobních a firemních poradců. Počet bankomatů se v porovnání s ostatními bankami drží zhruba uprostřed.

Loňský rok byl pro banku zlomový, sice byl z hlediska ekonomických ukazatelů nejlepším rokem, ale odrazilo se to na poskytovaných službách pro klienty – a to jednak z hlediska nabídky (např., poskytování velkých úvěrů již není standardem), ale i cenou některých služeb, i když Banka zrušila některé velmi citlivé poplatky, jako je např. poplatek za nadměrný vklad hotovosti či poplatek za blokaci karty. Banka rovněž navýšila bonus placený klientům eKonta.

 

 

Banka rozšiřuje charitativní rozměr tohoto účtu eKonto. Klientům splňujícím věrnostní podmínky Banka každý měsíc na účet připíše určitý bonus (od července 2009 je tato částka zdvojnásobena na 20 Kč). Klient má možnost se tohoto bonusu vzdát ve prospěch jedné ze tří charitativních organizací (Pomozte dětem, Český červený kříž, Konto Bariéry). Ročně tak Banka na charitu přispěje částkou v řádu stovek tisíc korun.

 

Z hlediska úrokových hypotéčních sazeb je u kratších fixací bankou vstřícnou, spořicí účty kromě Garantu jsou na dolní hranici.

 

Internetové stránky jsou poměrně přehledné, ceníky dostupné.

 

Kreditní karta s programem Exlusiv, který na základě slev za nákup zboží či služeb nabízí klientovi re-finacování těchto (navíc zhodnocených) prostředků na zvolené služby nelze než hodnotit velmi kladně.

Otakar Schlossberger

Banka s celou šíří produktů a služeb, s celkem agresivní reklamou jak v TV, tak periodikách. Reklama je zaměřena jak na depozita, tak na poskytování hypotéčních a dalších úvěrů za celkem příznivé úrokové sazby. Lze konstatovat, že díky této reklamě já jako spotřebitel tuto banku cítím jako jednu z nejvýraznějších.

 

Banka nedisponuje takovým počtem prodejních míst jako konkurence, ale lze to nahradit celkem dobře fungujícími službami elektronických distribučních kanálů, zejména internetové bankovnictví a telefonní bankovnictví.

 

Banka se sice přihlásila ke Kodexu chování mezi bankou a klientem, ale tento nelze na stránkách nalézt, ani odvolávku na jeho dodržování. Banka se na internetu hlásí k dodržování Kodexu hypotéčního.

Sazebníky jsou dostupné, jsou rozděleny podle segmentů, výtvarně velmi hezky provedené, ale pro mne jako spotřebitele ne úplně přehledné. Banka nepatří mezi nejlevnější banky, i když některé její produkty slibují tzv. benefity pro klienty.

V současné době banka nabízí zvýšenou bezpečnost při potvrzování zpráv na IB přes smsky. To už je dnes skoro standardem u konkurence, byť podstatě menšího významu než je tato banka.

Také jsem nenašel základní informace o hospodaření společnosti, v rámci informační povinnosti byly nalezeny jen prospekty k emitovaným cenným papírům.

Miroslav Zeman

Banka, která se umí na veřejnosti dobře prezentovat a budovat takový image, který skutečně chce. Ačkoliv se jedná o středně velkou banku, která nemůže velkým bankám konkurovat v dostupnosti či šíře sítě bankomatů nebo šíře produktů, umí banka využít z minima maximum.

Banka se společně s mBank zaměřuje na získávání nových klientů a budování image s využitím vstřícné poplatkové politiky.

Raiffeisenbank konkurenční boj pojala poměrně originálně a přesvědčila klienty, že její produkty, zejména bankovní účty jsou nejlevnější a nejvýhodnější.

Realita je však mnohdy jiná a mnoho klientů je tak očarováno při vyúčtování, kdy musejí platit poplatky, o kterých nevěděli, které nebyly zřejmé, nebo jednoznačné.

Personální politika banky je průměrná. Na málo frekventovaných pobočkách je kvalita zaměstnanců a jejich kvalita výrazně nižší než na nejvýznamnějších pobočkách banky. Zde ovšem můžete na schůzku s poradcem čekat i týden, což je z hlediska vstřícnosti banky jednoznačné mínus.

Internetové stránky banky působí na první pohled příjemně. Je z nich zřejmé omezené množství produktů, na druhou stranu toto negativum dohání stránky poměrně přehledným obecným, informačním servisem.

Raiffeisenbank v tažení za svou image vstřícnosti mistrně využívá svých omezených možností a tím dosahuje velmi dobrých výsledků svého vnímání v očích klientů. Kde tedy banka ztrácí v počtu poboček, bankomatů, šíře a druhu produktů, to dohání v prezentaci a kvalitní propagaci na své vlajkové lodě produktů.

Bankovní poplatky 1Q 2010 72,5
Bankovní poplatky.com

Poplatková politika této banky je jasně směrovaná na klienty, kteří si posílají na svůj účet pravidelnou platbu. V takovém případě patří banka k těm levnějším, což jednoznačně dokládají i výsledky různých porovnání (viz níže). Banka se prezentuje především výrazným eKontem. Pokud si klient banky na tento účet posílá minimálně 20 tisíc (respektive 25 tisíc), působí banka mnohem vstřícněji, než je patrné při letmém pohledu do sazebníku. Proto také najdeme velký rozdíl v pořadí eKonta v různých žebříčcích a záleží na tom, jestli klient splní či nesplní kreditní obrat. Pokud nesplní, stává se účet drahým.

U Rajfky je nutné ocenit, že byla jednou z mála bank, která loni provedla téměř revoluční změny ve svém sazebníku, aniž by čekala na zákon o platebním styku, který začal platit od 1. listopadu 2009. A tak banka již 1. července 2009 zrušila například poplatky za blokaci karty, za výpis z účtu přes internet. Pokud jde o reakci na anketu o nejabsurdnější bankovní poplatek, tak je třeba podotknout, že Rajfka patří mezi banky, které reagují na kritiku ze strany klientů nejaktivněji. Po prvním ročníku zrušila poplatek za příchozí platbu, loni poplatek za nadměrný vklad. Tradičně se neplatí za první tři výběry z bankomatu vlastní banky. A tak u této banky najdeme stále jen poplatek za vklad na účet (10 Kč) či poplatek za vedené běžného účtu (otázkou je, jestli vůbec někdo tento účet využívá). Banka je zatím jediným ústavem, který při splnění určitých podmínek klientům peníze naopak na účet připisuje.

Sazebník je i přes výše uvedené méně přehledný a to ke škodě bance samé. eKonto je zajímavé konto, ale v sazebníku je trochu náročnější se orientovat, kolik nakonec klient zaplatí. Zejména první kapitola „Běžné a spořicí účty“ je trochu matoucí. Najdeme zde celou řadu tabulek a velké množství textu mezi nimi. Ne vždy je tak na první pohled jasné, co všechno se týká stěžejního eKonta. Možná by to chtělo více zvýraznit právě toto konto jako hlavní nabízený účet a zpřehlednit sazebník transparentní hlavní tabulkou, do které by se vložily i údaje z dalších kapitol, kde se o eKontu píše. Pozitivní stránkou sazebníku je, že ho klient najde v jednom souboru a nemusí klikat jinam.

V průzkumech a srovnáních vychází banka poměrně dobře, ale podobně jako u GE, najdeme významné rozdíly mezi jednotlivými žebříčky. V kalkulátoru bankovních poplatků i v průzkumu výše poplatků průměrného bankovního klienta najdeme eKonto Prémium – tedy účet pro klienta, který splnil kreditní obrat (25 tisíc měsíčně) či jinou podmínku – velmi vysoko. U nákladů průměrného klienta hned na druhém místě a v kalkulátoru se konto dostalo na páté místo. V momentě, kdy ale klient podmínku nesplní, padá konto na druhou stranu těchto žebříčků. Asi proto pak najdeme Rajfku v Bankovní ročence 2009 někde uprostřed. U standardního klienta je s náklady 2197 Kč 16% nad průměrem, u aktivních bankovních klientů je pak s 5475 Kč 12% nad průměrnými náklady takového klienta. Zároveň je Rajfka jedinou bankou, kde se náklady jak standardního, tak aktivního klienta meziročně (2008/2009) podle Bankovní ročenky 2009 snížily.

2.4.2009, Hypotéky bez poplatku za schválení úvěru

Raiffeisenbank přišla na počátku dubna s novinkami týkající se hypoték. Banka nabízí americkou hypotéku Universál, kdy klient pokud prozradí účel úvěru, může získat bonus 1 % nižší úrok. Dalším produktem je Variabilní hypotéka, kde klient splácí úroky pouze ze skutečně čerpané částky úvěru. Standardně už Raiffeisenbank nevybírá žádné poplatky za schválení úvěru. Klient tak může ušetřit při poskytnutí úvěru až 10 000 korun.

26.5.2009, Zlevnění účtů pro podnikatele

Klienti této banky z řad podnikatelů, kteří vykazují vyšší obrat na svých účtech, mohou využít konta Podnikatelské eKonto Premium. Pokud klient z řad podnikatelů nebo právnických osob splní nejvyšší věrnostní podmínky, získá zdarma běžný účet s embosovanou a elektronickou platební kartou, výpis, přímé bankovnictví a služby eKomunikátoru. Při využití všech těchto služeb by klient standardně zaplatil 468 korun. Kromě toho klient získá zdarma až 30 příchozích či odchozích transakcí měsíčně, další mu navíc poskytneme za zvýhodněné ceny. Zdarma jsou navíc i dva výběry z bankomatu měsíčně, 3. a další výběr z jakéhokoli bankomatu stojí 9,90 korun. Dále budou zlevněny i další služby tohoto bankovního účtu.

1.7.2009, Rušení některých poplatků

Raiffeisenbank k 1. červenci připravila nový sazebník. Hlavním heslem přípravy nového sazebníku je větší zvýhodnění věrných klientů, tedy těch, kteří si do této banky posílají výplatu, využívají internetové bankovnictví a další produkty, ať už vkladové nebo úvěrové. Prvním opatřením zvýhodňujícím klienty je zvýšení zvýhodnění, které banka platí svým klientům za užívání účtu z 10 na 20 korun. Nově ruší banka některé poplatky:

- zrušen poplatek za blokaci karty. Dosud činil poplatek za blokaci i maximálních 2 000 korun,

- zrušen poplatku za nadměrný vklad – dosud činil 10 korun + 0,15 z výše vkladu,

- zrušen poplatek za výpis přes internet,

- zrušen poplatek za příchozí expresní a urgentní platby.

Na druhou stranu zvyšuje banka poplatky u některých málo využívaných přepážkových služeb a současně zvyšuje poplatky u klientů, kteří neplní řádně své povinnosti se splácením úvěrů.

15.3.2010, Podpora hypoték

Banka na přelomu března a dubna uspořádá tradiční hypodny, při kterých klientům nabídne další zvýhodnění – po podpisu smlouvy mohou klienti získat bonus až pět tisíc korun. Každý klient, který obdrží orientační propočet v týdnu od 29. března do 2. dubna a následně podepíše hypoteční smlouvu, tak získá od banky bonus 500 Kč za každých půl milionu z výše úvěru, max. 5000 Kč. I v rámci hypodnů zůstávají v platnosti standardní výhody, jako je např. poskytnutí hypotéky zdarma či vedení eKonta zdarma. Dalším bonusem je poloviční sleva na vstupním poplatku u Raiffeisen stavební spořitelny. Akce se týká všech typů hypoték s výjimkou jednoletých fixací, variabilní hypotéky a hypotéky bez dokládání příjmu.

Veřejnost 1Q 2010 49,6
Lukáš Elbl
Pavel Šefránek

Aktivně využívám účtu eKonto a jsem spokojenej. Bankovní účet mám ale i u FIO, družstevní záložny a kdyby zde byla možnost, tak bych hlasoval pro ni.

Jirka Drahoňovský

Težko se hodnotí. Jsem klientem eBanky. Takže naštěstí nezměnili komfort a kvalitu eBankovského systému. Ovšem poměrně často, od převzeti Rajfkou dochází k výpadkům online systému. Což by ani nevadilo, jedná se většinou o jednotky hodin v nočních hodinách, často o víkendu. Problém je, že vy toto zjistíte až z momentě, kdy se do bankovnictví chcete přihlásit, a oni výpadek zveřejňují pouze na přihlašovací stránce. Bývá tam s několika hodinovým předstihem. Takže se Vám občas stane, že se chcete přihlásit  a ono to nejde. Rozhodně bych uvítal o takovém výpadku informaci emailem den dva předem nebo alespoň několik hodin, abych se podle toho mohl zařídit  a platbu zadat v jiný čas. Popřípadě věděl, že nemám kupovat nic v online obchodech Ale přece nebudu kontrolovat stránky banky, jestli náhodou dneska nemají plánovaný výpadek. 

Samozřejmě je to dražší banka, ale řekl bych, že komfort a ZABEZPEČENÍ tomu odpovídají. Nikdy jsem neměl strach přihlásit se do bankovnictví z internetové kavárny v zahraniči i z očividně zavirovaného počítače. 

Karel Plánička

Je záhadou, že to je stále banka. Na trhu financuje ty nejrizikovější projekty. Je otázkou, zda-li nepřevzala "řecký model" výkaznictví....

Vladimír Pražák
Jirka Prokeš
Lukas Kutner
Jan Hanák

tvrzení o bance která platí mě za to že mam u nich účet je na úrovni prodavačů teplý vody - ubohost která po zjištění jak a za co všechno musim platit já akorát nas*** pardon chtěl sem napsat naštve

Martin Kupka
Viktorie Babičková

Sazebníky

Pobočky

Bankomaty