Poštovní spořitelna

Poštovní spořitelna

Československá obchodní banka, a.s.
Poštovní spořitelna
Jan Lamser, člen představenstva ČSOB odpovědný za Poštovní spořitelnu
Roztylská 1
225 95 Praha 025


Kvartál
1 2 3 4

Banka roku
2010
2. čtvrtletí
2010
4. čtvrtletí
2010
3. čtvrtletí
2010
Ohodnoťte banku

Porota 3Q 2011 63,6
Jan Brázda

Banku lze charakterizovat v posledním čtvrtletí 2010 jako spíše pasivní v oblasti nových produktů a služeb. Era produkt lze zpětně hodnotit jako velmi úspěšný, zejména díky masivní mediální kampani, kde banka vsadila na populární osobnosti.

Poštovní spořitelna jde cestou dalšího zjednodušování. I přesto, že klienti hodnotí její sazebník jako jeden z nejvíce přívětivých na trhu, se tento dokument dočká dalšího zestručnění. Toto je jistě přívětivé, zejména ve srovnání s některými konkurenčními ústavy, které mají jejich sazebníky často velice nepřehledné (možná i záměrně). 

Helena Kadlecová

Oblast poplatků:

- v průběhu III. čtvrtletí došlo ke zhruba 15 změnám poplatků. Změny se dotkly oblasti platebních karet a platebního styku. Došlo ke zvýšení cen za poskytované služby, což pro klienty není příznivá informace.

Oblast úrokových sazeb:

-  došlo ke snížení úrokové sazby u hypotečních úvěrů

- došlo k poklesu úrokové sazby u  termínovaných vkladů s delší dobou splatnosti

Inovace  a novinky:

- klienti mohou využít novou službu zabezpečení internetových plateb kartou – 3D Secure, která lépe ochání platební kartu nejen při platbách na internetu

- u kreditních karet mohou nově klienti využít automatického pojištění zboží zakoupeného Era kreditní kartou

- u Era Prvního konta je možné nově uzavřít dodatek „Dárek pro život“, který stanovuje, že nikdo nebude moci převést či vybrat peníze z konta a dítěti budou prostředky k dispozici až po dosažení jeho plnoletosti

Marketingové aktivity, komunikace:

- klienti byli prostřednictvím výpisů a  zpráv v internetovém bankovnictví upozorněni na  nový Sazebník poplatků

- podnikatelé byli informováni o novinkách v oblasti podnikatelských účtů a účtů pro organizace, které začnou platit na konci října tohoto roku

- na bankovních výpisech nalezli klienti informaci o novém pojištění k platebním kartám, které bude banka nabízet od 1.11.2011

Bedřich Danda
Miroslav Zeman

Stejně jako Česká spořitelna se i Poštovní spořitelna pochlubila aktivitou svého mobilního bankomatu, který v průběhu léta navštívil desítky akcí po celé republice a jeho služby využilo tisíce klientů.

Službu pro babičky a dědečky, která se jeví poměrně originální přinesla Poštovní spořitelna v srpnu. A touto službou velmi dobře cílí na velkou skupinu svých klientů, kterými jsou penzisté. Era první konto, které pomáhá našetřit dětem peníze pro vykročení do dospělosti, nyní nabízí další, na českém bankovním trhu ojedinělý benefit. V síti Finančních center je možné od 1. července uzavřít dodatek k Era prvnímu kontu pod názvem „Dárek pro život“. Poté nebude moci nikdo převést či vybrat z konta peníze, k dispozici budou dítěti až po dosažení plnoletosti.

Banka také oznámila nový sazebník, který má ještě více zpřehlednit svou strukturu i strukturu poplatků. Poštovní spořitelna jde cestou dalšího zjednodušování. I přesto, že klienti hodnotí její sazebník jako jeden z nejvíce přívětivých na trhu, se tento dokument dočká dalšího zestručnění a v nové verzi i maximální přehlednosti. Nový sazebník bude platný od 24. října 2011.

Ani Poštovní spořitelna nezůstává na trhu kreditních karet pasivní a stejně jako jiné banky přináší nové bonusy za její používání. Od 1. září dochází k automatickému pojištění zboží zakoupeného Era kreditkou. Součástí pojištění je kromě ochrany věcí proti odcizení, zničení či poškození také prodloužení záruční lhůty o 12 měsíců, tedy na 3 roky. S tímto benefitem je navíc spojena zajímavá soutěž, díky které mohou držitelé Era kreditky získat poukaz do Datartu v hodnotě 500 korun.

František Pavelka

Tato quasi banka pokračuje v aktivizaci svých činností v duchu vývoje 1. i 2. čtvrtletí. Soustřeďuje se na značku ERA, obrací se zejména na podnikatele. Všímá si i finanční gramotnosti seniorů. Zjednodušuje sazebník. Takže bychom mohli přidat další jeden bodík

Bankovní poplatky 3Q 2011 72.5
Bankovní poplatky.com

V posledních dvou letech velmi aktivní banka. Nicméně v poslední době aktivita poklesla nebo se změnila strategie banky. V minulém čtvrtletí změnila banka parametry svého Era osobního účtu zadarmo (nově Era online), který je zadarmo po splnění podmínky minimálního průměrného měsíčního zůstatku na účtu (15 tisíc Kč). V tomto čtvrtletí zase jako jediná banka ponechala poplatek za vklad hotovosti na účet na přepážce. Hodnocení vzhledem k vysokému základu snižujeme o 0,5 bodu na 7,5.

Od 1.7.2011 přejmenovala banka Osobní účet zadarmo na Online účet. Nicméně stále je jaksi v ilegalitě v kapitole „S“. Kdo nesplní průměrný měsíční zůstatek, zaplatí za něj 50 Kč. PS jinak zrušila od 1.9.2011 poplatek za vklad hotovosti přes bankomat, ale jak je uvedeno výše, poplatek za vklad hotovosti na přepážce i nadále zůstává (9 Kč). Jako partner soutěže Era Živnostník roku 2011 nabídla banka účet k podnikání s vedením účtu na rok zdarma. Hodnocení jsme v této části snižovali v minulém čtvrtletí, tentokrát jej necháme beze změny.

Sazebník PS patří k těm méně přehledným. Stále je příliš dlouhý, komplikovaný a graficky nepřehledný. Ani obsah není logicky členěn, takže dříve Era osobní účet zadarmo, po 1.7.2011 Online účet, je stále na samotném konci sazebníku mezi kapitolami USD konta a Hotovostní transakce ve finančních centrech, kde by ho málokdo hledal. Hodnocení ponecháváme na stejné hodnotě.

V Q Reportu Scott & Rose už podruhé za sebou došlo k mírnému zvýšení nákladů standardního klienta. V minulém čtvrtletí to bylo z 1592 Kč na 1604 Kč, v tomto kvartále pak došlo k dalšímu pohybu na 1640 Kč. I tak jde zatím o nepatrný pohyb. V Kalkulátoru bankovních poplatků nedošlo v posledním čtvrtletí k žádným podstatným změnám. Stále tak platí, že Era osobní účet a Online účet se pravidelně objevují v TOP 15 ve všech čtyřech klientských profilech.

Veřejnost 3Q 2011 36.7
Blanka Bergnerová
Jaroslav Číhal
Jiří Tomeš

neschopnost udělat vše pořádně. Taky mě štvou s poplatky za každý prd. vše ses musí vyřizovat papírově a za každé podaní papírové žádosti chtějí pomalu 30 kč. takže když chcete udělat 2 věci a potřebujete na to jen jeden formulář, stejně vám připíšou poplatek jako za 2 formuláře.

Pavel Dvořák
Jaroslav Číhal
Jan Komár

Velkou výhodou je, že jí najdu skutečně na každé poště, pokud tam zrovna nejsou fronty, tak je to i velmi pohodlný. Působí na mě dobře co se týká účtů a nakládání s penězma, ale úvěr bych si u ní nevzal


Sazebníky


Pobočky

Bankomaty